Termonet i Gevninge 

Nedenfor er hvad vi har valgt at bringe i forbindelse med bestræbelserne på at få et Termonet i Gevninge. Meget af det indledende stof er hentet direkte fra Lejre Kommunes hjemmeside 

red. Preben Hjulgaard

20.12.2022

Lejre Kommune. Brev til borgerne i Gevninge. Fjernvarme ? Desværre ikke i dit område. Brevet kan læses her


06.02.2023

Lejre Kommune - Udvalget for Erhverv , Klima og Lokal udvikling. Resultat af screening for potentiale til termonet i otte landsbyer. Referat af punktet kan læses her. Selve screeningen kan læses her.


xx.02.2023

Lejre Kommune - Vi undersøger muligheden for termonet i otte landsbyer. Indholdet kan læses her. Den i indholdet nævnte Håndbog i termonet kan læses her.


25.04.2023

Borgermøde i Gevninge. Slides der blev anvendt kan ses her.


05.07.2023

Artikel i Lejre Lokalavis vedrrørende termonet i Kirke Hyllinge. læs her


16.08.2023

Artikel i Lejre Lokalavis om termonet i Kirke Hyllinge - læs her


27.08.2023

Status for varmegruppen i Gevninge - læs her


27.08.2023

På www.bolius@dk der er et videncenter om boligforhold m.m. kan du under emnerne: "Det koster de forskellige opvarmningsformer", Jordvarme - sådan virker det", og "Find de aktuelle energipriser" få en masse supplerende viden


27.08.2023

I den kommende uge vil der blive husstandsomdelt en folder om Termonet samt en tilsagnsblanket, hvor du kan tilkendegive din interesse for projektet. Se folder her og blanket her.


03.10.2023

Status. Ansøgning om projektmidler sendt til kommunen. Læs mere  her

 

29.11.2023

Status for projektet. Læs mere  her


28.12.2023

Hej og glædelig ”bagjul” og godt nytår.

 

Jeg har vedhæftet en artikel fra Forbrugerrådets blad TÆNK om ”Udfasning af gas koster gaskunder dyrt” som også beskriver hvad det nationale energiberedskab NEKST er for en størrelse. Se artiklen her

 

Videnscentret Bolius har pr. 13 december udgivet en ny opgørelse over hvad de forskellige opvarmningsformer koster. Interessant læsning. Find den på www.bolius.dk under ”Det koster de forskellige opvarmningsformer”.

 

Vi arbejder på et åbent brev til folketingets medlemmer og relevante ministerier m.fl.  Brevet sendes først i det nye år. Ideen er at brevet bliver kraftigt politisk i sit udtryk omkring kold fjernvarme (Termonet/jordvarme) er de mindre bysamfunds mulighed for at omstille til billig klimarigtig kollektiv varmeforsyning sammen holdt med individuelle løsninger. Formålet er at få sat skub i forhandlingerne om at få denne type varmeforsyning ind i varmeforsyningsloven.

 

23.01.2024

Nu nærmer tiden sig hastigt for det sted i processen hvor vi kan komme med noget mere konkret i forhold til priser og financiering.  En foreløbig status er vedhæftet og kan læses her.


07.03.2024

Der har i denne uge været møde både med Sustain og i Gevninge varmegruppe. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget konkret om prisen på at blive varmeforsynet via Termonet.  Sådan som status er lige nu, kan vi oplyse følgende:


  • Termonet bliver lidt dyrere end opvarmning med gas. Det er imidlertid ikke den store overraskelse. Her skal blandt andet bemærkes at gasprisens størrelse er usikker, at der allerede er varslet væsentlige prisstigninger i de kommende år bl.a. grundet færre aftagere, at der er rigelig med gas lige pt., at gas til opvarmning i husholdningerne udfases i 2035, og at klimabelastningen – co2 - reduceres væsentlig ved overgang til Termonet.


  • Termonet bliver væsentlig billigere end det individuelle luft-vand varmepumpe. Der kan også være et støjproblem i den forbindelse.


  • Det tidligere annoncerede ”Åbne brev” til relevante ministerier m.fl. blev afsendt onsdag. Det falder utrolig godt sammen med et forslag til ændringer i en række love under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og vil indgå som høringssvar. Lovforslaget kan ses her og det ”Åbne brev” her. Nu bliver det spændene at se reaktionen. I den forbindelse kan det oplyses at Hedensted Kommune netop har godkendt to Termonet projekter til at være omfattet af varmeforsyningsloven. Vores håb er at det får tingene til at flytte sig og også giver Lejre Kommunen mulighed for at gøre det samme. Vi taler om, at det ville indebære kommunegaranti for vores lån til projektet til en noget lavere rente end den almindelige markedsrente til projekter af denne type.
  • Det lokale erhvervsliv har vist stor interesse for projektet. I den forbindelse har flere givet udtryk for at ville sponsere markedsføringstiltag. Vi taler f.eks. bannere og plakater. Vi har jo som gruppe ingen midler til disse ting. Udover erhvervslivet skal vi ikke glemme Lejre Kommune, der går fuldt og helt ind for projektet med forskellige tiltag.


  • Der sker nu det, at oplægget til endelige projektforslag bliver finjusteret. Det forventes at det endelig projektforslag foreligger inden påske ligesom dato for borgermøde vil blive annonceret der.


22.03.2024

I aftes (onsdag) holdt de 3 varmegrupper møde med Sustain samt en repræsentant fra kommunen. Det seneste oplæg til projektforslag blev drøftet. Med de bemærkninger der faldt på mødet bliver forslaget nu rettet til og så er vi klar til en offentliggørelse. Sustain har lavet en status som kan læses her.


23.05.2024

Som I sikkert alle har bemærket, har varmegruppe Gevninge været rundt til alle grundejerforeningens medlemmer med en folder omhandlende Termonet.


Det er vores håb at alle er interesserede i projektet og indsender/afleverer interessetilkendegivelsen. Der er kun tale om at udvise interesse for projektet og skal udelukkende bruges som en temperaturmåler for hvor stor opbakningen er blandet borgerne. Det er af afgørende betydning for vores (Lejre Lokalvarmes) videre arbejde. 


Dette bliver det sidste indlæg, idet alle fremtidige oplysninger med mere vil foregå direkte med andelshaverne og hjemmesiden  www.lejrelokalvarme.dk  


Har du spørgsmål til Termonet  i Gevninge så skriv til mail@lejrelokalvarme.dk