10. april 2019

19. juni 2019

15. december 2019

27 november 2019

17. januar 2020

29. januar 2020

4, februar 2020

18. februar 2020

25. februar 2020

3. marts 2020

10. marts 2020

17. marts 2020

18. marts 2020

31. marts 2020

21. april 2020

23. april 2020

Oplysninger givet af direktør Rolf M. Nielsen, Jord.dk på vores generalforsamling:

 

- at støjvolden ikke koster grundejerforeningen eller dens medlemmer noget

- at der allerede er lavet købsaftaler med lodsejerne om køb af jord under forudsætning af at volden etableres

- at volden pt. er projekteret til at blive 12-14 m høj med en topbredde på 5 m og en bundbredde på 40-50 m

- at volden bliver rundt 900 m lang fra Orehøjvej via Abbetvedvej frem til skoven.

- at der i givet fald vil komme mærkbar støjreduktion samt at der løbende i processen vil blive foretaget støjmålinger

- at støjen ikke flyttes, samt at påstanden om, at støjen falder ned, er en gammel overlevering/skrøne.

- at tidshorisonten efter kommunal godkendelse vil være ca. 2 år, idet det er overskudsjord, der skal tilkøres volden.

- at kommunen skal godkende projektet og at miljøkravene er betydelige

 

Fra salen kom der flere tilkendegivelser herunder:

-: Er der tale om ren jord idet vi jo har vandreservoir i område?

Rolf: - Ja der er tale om ren jord under meget streng miljøkontrol. Det kan for fuldstændighedens skyld nævnes, at den jord, der vil blive kørt på, faktisk er renere end den jord, der ligger der i forvejen grundet motorvej m.m.

 

-: Hvordan bliver beplantningen?

Rolf: - Umiddelbart vil volden blive tilsået med græs. Der er pt ikke planlagt egentlig beplantning.

 

Der var bred enighed om at en støjvold ville gavne miljøet og velværet for grundejerforeningens medlemmer.

 

Info arket, der blev udleveret på generalforsamlingen se Informationsark her.
Modtaget fra Jord.dk:

 

Vi har nu holdt møde med Lejre Kommune

 

Der var en god stemning på mødet, og deltagerne lyttede interesseret til vores projektoplæg. Selvom det ikke sikrer nogen godkendelse, så er det vores erfaring at en god, positiv dialog er vigtig for den videre proces, så det var en god start. Kommunen ønsker at området med støjvolden skal lokalplanlægges. Det vil sige, at vi udarbejder et forslag til lokalplan med beskrivelse af projektet. Vi vil i løbet af september have en indikation på kommunens holdning til lokalplansforslaget, og vi kan herefter arbejde videre med projektet. Det tager pt ca. et år at få behandlet og godkendt en lokalplan, så det er den tidshorisont, vi arbejder med.
Vi afleverer et støttebrev til borgmester Carsten Rasmussen samtidig med vi udsender pressemeddelelse til Lejre Lokalavis.


Brev til borgmesteren kan ses her.
Stort opsat avisartikel i Lejre Lokalavis omkring vores ønske om en støjvold. Artiklen kan ses her.
Firmaet Jord.dk afleverer projektansøgningen til kommunen. Se den detaljerede projektbeskrivelse her. 
Opfølgende artikel i Lejre Lokalavis. Artiklen kan ses her.


Samme dag udtaler Venstre i Lejre til Lejre Lokalavis ønske om borgermøde. Se artiklen her.
Vi lægger opfordring til at støtte op om støjvolden på Facebook under Gevningegruppen. Opfordringen kan ses her.
Debatindlæg i Lejre Lokalavis af Keld Mortensen. Se indlægget her.
Debatindlæg i Lejre Lokalavis af Rolf Mørk Nielsen adm. dir. Jord.DK. Se indlægget her.
Debatindlæg i Lejre Lokalavis af Mogens Jensen. Se indlægget her.
Debatindlæg i Lejre Lokalavis af Keld Mortensen. Se indlægget her.


Debatindlæg i Lejre Lokalavis af beboere på Abbetvedvej: numrene 2a, 2b, 2c, 2d, 2k, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Se indlægget her.


Lejre kommunes økonomiudvalg har holdt møde. Det er besluttet at der kommer borgermøde "tidligst i 3. kvartal 2020" som det fremgår af referatet.


Hele økonomiudvalgets mødereferat kan læses på dette link

https://www.lejre.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhAgendaSurface/GetAgendaPdf?agendaId=1920&includeAttachments=False


Hvis du vil nøjes med det faktuelle pkt 19  omhandlende  støjvolden kan du læse de relevante sider her.
Debatindlæg i Lejre Lokalavis af John Reynolds, Trællerup. Se indlægget her.
Debatindlæg i Lejre Lokalavis af Susanne Frederiksen, Nørremarken, Gevninge. Se indlægget her.

Jord DK v/Rolf Mørk Nielsen, partner har fået lavet den lovede udtalelse fra en støjspecialist om reflektionseffekten fra støjvolden. Se udtalelsen her.
9. december 2020

18. december 2020

15. januar 2021

5. februar 2021

13. februar 2021

17. februar 2021

Artikel i Lejre Lokalavis. Politiker: Sænk fartgrænsen på motorvejen. Se artiklen her. 
Artikel i Lejre Lokalavis. Motorvejsstøj får en tur mere i tromlen. Se artiklen her.

Borgerforslag fra Jørgen Aanæs. Lejre kommune skal arbejde for at dæmpe støj fra Holbækmotorvejen - udløber den 15 juni 2010. Læs forslaget her og husk at stemme. du kan benytte dette link borgerforslag

Artikel i Lejre Lokalavis. Moorvejen: Minimal effekt af nedsat hastighed. Læs artiklen her.
Artikel i Lejre Lokalavis. V: Motorvej skal ikke ende som en listelomme. Se artiklen her.
Debatindlæg i Lejre Lokalavis af Karin Winther, Svendskebakken, Gevninge. Se indlægget her.
Debatindlæg i Lejre Lokalavis af Jens Kristian Jensen (V) og Tina Mandrup (V). Læg inlægget her.
24. februar 2021

3. marts 2021

6. marts 2021

11. marts 2021

16. marts 2021

Debatindlæg i Lejre Lokalavis af Tina Mandrup (V) og Jens K. Jensen (V). Læs indlægget her.
Artikel i Lejre Lokalavis. Dropper forslag om 90 km/t på motorvejen. Læs artiklen her.
Debatindlæg i Lejre Lokalavis af John Reynolds, Trællerup pr. Gevninge. Læs artiklen her.
Brev til Lejre Kommune, Økonomiudvalget. Læs brevet her.
5. oktober 2022

Artikel i Lejre lokalavis. Læs artiklen her

11. januar 2023

Artikel i Lejre lokalavis. Borgmester brev til minister. Læs artiklen her

1. februar 2023

8. februar 2023

Artikel i Lejre lokalavis. Minister drøftede trafikstøj. Læs artiklen her

Artikel i Lejre lokalavis. Støjen skal stækkes. Læs artiklen her

8. februar 2023

Artikel i Lejre lokalavis. Borgmesterens Hjørne: Trafikstøj og den fælles kamp for stilhed. Læs artiklen her